Fundacja dla maluchów – na co poświęca 1%

Posted on 12/01/2023 7:18am

Już od 13 lat Polacy mogą przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym przeznaczyć 1 procent podatku na rzecz rozmaitych organizacji. W tym roku po raz kolejny mamy okazję pomóc różnym instytucjom, jakie darowane pieniążki przeznaczą na swoje cele statutowe. Najczęściej 1% kierujemy do instytucji charytatywnych.

Na co dokładnie oddawany jest pozyskany przez fundację 1% na cele charytatywne? Zanim w deklaracji podatkowej PIT podatnik wpisze nazwę wybranej przez siebie instytucji pożytku publicznego, jej numer KRS, a również określoną kwotę, warto ażeby zaznajomił się z tym, jak konkretna instytucja pożytkuje pozyskane pieniążki. Na co konkretnie organizacje przeznaczają 1 procent?

Specjalistyczne aparaty. Sprzęt leczniczy należy do najistotniejszych oraz najdroższych wydatków fundacji dla dzieci. Gigantyczna cena rozlicznego typu aparatur jak też sprzętu diagnostycznego jest jednak warta swej ceny – bez zastosowania wielu z tych aparatów podopieczni fundacji nie zdołaliby wrócić do zdrowia.

Na niniejszej stronie opublikowano atrakcyjne wątki, ale sprawdź też pozostałe tematyczne wątki (https://manima.pl/pl/products/zabawki/majsterkowanie/duza-betoniarka-dla-dzieci-wader-38005-do-piasku-i-ogrodu-14328), gdyż one również zapewne Cię zainteresują.

Pieniądze wydawane są też na lekarstwa, wsparcie socjalne, rehabilitację, instruktaże dla doktorów.

Jednym z wymogów uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, przy czym musi być ona kierowana do ogółu społeczeństwa bądź do grupy wyodrębnionej ze względu na jej szczególną sytuację (między innymi na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych itd.). Zgodnie z ustawą pieniądze pochodzące z odpisów 1 % podatku dochodowego dokonanych przez podatników na rzecz danej organizacji mogą być przez organizację pożytku publicznego wydawane wyłącznie na jej działalność pożytku publicznego. Innymi słowy na to, co sama organizacja sobie wyznaczyła w statucie, a potem we wniosku o przyznanie statusu OPP.

W ustawie nie określono terminu, w którym pieniążki pozyskane z odpisów 1% podatku powinny być wydane. To zależy od samej organizacji OPP, od jej projektów albo od potrzeb jakie mogą się pojawić. Istotne jest to, ażeby jednoprocentowe wpływy wydawane były na działalność pożytku publicznego. Tenże przepis obowiązuje od początku wejścia w życie regulacji o działalności pożytku publicznego a także o wolontariacie. Nie zmieniła go nowelizacja z 2015 roku. Pojawiły się jednakże dodatkowe obowiązki powiązane z księgowaniem tych wydatków.